ORANGIA CONFERENCE

RAYAC EXECUTIVE BOARD | 2018-2020

Sis Thato Mosebi

Sis Anitta Senda

Sis Dimakatso More

Sis Montsheng Matsie

Sis Sibongile Magwagwa

Bro Lethola Ncongwane

Sis Moretlo Tladi

Lic Themba Maphisa

Sis Mandisa Skibane

Bro Onkgopotse Maboe

Sis Matshediso Mokoena

Bro Xolani Mbhele

Sis Naledi Makolomakoe

Sis Mosa Mosebi

Bro Tshepo Mapetla

Sis Tshepiso Cwele

Bro Mahlasinyana Tutubala

Sis Nrateng Sibeko

Sis Onze Mvila

Sis Seipati Maduna

Bro Peter Mashiloane

Sis Dimakatso More

Sis Boipelo Lecoko